Khuyến mãi

Breath of the Wild 2 có tên gọi chính thức!

MinhKenji
Th 4 14/09/2022

 

Trên sóng live-stream Nintendo Direct tối qua, Nintendo đã công bố tên gọi chính thức của Breath of the Wild 2 - chính là The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Game sẽ ra mắt Độc quyền trên Nintendo Switch vào ngày 12 tháng 5 năm sau, 2023. 

Trailer mới: 

 

 

Viết bình luận của bạn